OMG mẹ vợ đừng làm thế mà con địt rách lồn mẹ vợ bây giờ, nói chuyện, vừa cùng với thằng đầu lồn ngồi ở trong sân trên cái ghế xếp nhỏ. À.. Yêu râu xanh, tôi cũng không gạt cậu, hiện tại trồng trọt không có lợi nhuận, cho nên không có ai muốn trồng trọt nữa, tất cả đều đi ra ngoài làm việc, jav đến trong thôn cậu cũng nhìn thấy đó, nào còn có người trẻ tuổi ở đây, chỉ còn có một ít đàn bà và các người già, nếu không bị nằm liệt giường bất động, thì người có sức khỏe cũng không muốn làm gì, cho nên những người này cả ngày đánh mạt chược hoặc đánh bài bài tú-lơ-khơ, không ai chịu đi làm ruộng rẫy …