Lừa bạn nhậu say rồi phệt con vợ nó vì vợ bạn ngọt nước quá, rồi. Nhưng biết là vậy, ông cũng phải lơ đi coi như là không biết. Vì bây giờ thằng yêu râu xanh muốn làm gì gái mặt dâm ông chẳng được, ông sao nói được anh ta ta nữa. gái bán dâm chưa dậy hả con.. Bố chồng đánh trống lảng sang chuyện khác rồi ngồi xuống bàn ăn. Dạ gái bán dâm bảo đến sau. em nó ấy kêu mệt muốn ngủ thêm chút nữa. Đi làm mà cứ như đi chơi. Muốn dậy lúc nào thì dậy, muốn đi lúc nào thì đi. Cái này con không nói được, phim sec em nó ấy bướng lắm. Có khi dượng nói em nó ấy còn biết sợ. Ý thằng yêu râu …