Đụ Gái đức làn da bánh mật bím khít nhiều nước cực phê, từ mỏ than, xem những cán bộ nào cấu kết cùng với các anh chủ mỏ than, nếu như tôi không có đoán sai, những cái ô dù tại mỏ than này nhất định là sẽ lấy danh nghĩa cổ phần, vậy thì các anh phải điều tra ra nhóm người này, phát hiện được người nào thì xử lý ngay người đó, tuyệt đối không nương tay. Chuyện này không khó, mấu chốt vẫn là lực cản trong huyện. Dương Đại Chí tinh thần chấn động, rất lâu rồi anh không có lộ ra răng nanh, phim dit nhau đã đến lúc hiện hình rồi, đối với cán bộ thanh tra mà nói bọn họ là sói, các cán …