Đụ em người yêu đáng yêu cute mới gặp được mấy tiếng, là chức vụ, sex hiếp dâm khi người này rơi đài, thì ai sẽ là người kế vị, cho nên một khi ở đâu xuất hiện chuyện không hay, lập tức liền có rất nhiều người quan tâm chú ý tới ….. Lòng người nói chung đều là u ám như thế, hết cách rồi, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, người không vì mình trời tru đất diệt, đây là ý tưởng chân thật nhất ở sâu trong nội tâm mỗi người, chỉ có điều là có người biểu hiện trực tiếp, có người biểu hiện âm thầm đằng sau bóng đêm mà thôi. Đối với tin tức chuyện này phát ra, mỗi người đều có cách phản …