Đụ em cave dân bản địa gốc mỹ bím cực khít nhiều nước, Hàng năm ngành y tốt nghiệp hàng ngàn sinh viên, nhưng cuối cùng những người có thể tuyển chọn đi vào bệnh viện nhà nước trở thành bác sĩ thì không cò bao nhiêu, phim sec cho nên chỉ còn dựa vào các mối quan hệ quen biết gửi gắm vào, còn không thì chỉ còn cách tự mình tìm đường đi. em cave đương nhiên hiểu rỏ chuyền trưởng nói em cave hãy nắm chặt cơ hội là có ý gì , hơn nữa anh mua dâm đã ám chỉ không chỉ mới một lần, em cave cũng vì tiền đồ của mình, em cave muốn mau chóng có việc làm ổn định để trong nhà thoát khỏi cảnh …